Oferta kancelarii adwokackiej

Porady prawne dla klientów indywidualnych

Udzielamy wszelkich porad prawnych zakresu prawa cywilnego, karnego i rodzinnego. Pomagamy w przygotowaniu pozwów, umów, a także pism procesowych. Między innymi udzielamy pomocy w dochodzeniu roszczeń spadkowych, prowadzimy sprawy o: separację, rozwód, unieważnienie małżeństwa, pomagamy w sprawach o uzyskanie alimentów, ustalenie ojcostwa.

Prawo administracyjne i podatkowe

Sporządzamy opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego i procedur administracyjnych. Oferujemy także pomoc w kwestii odwołań od decyzji organów administracyjnych. Ponadto obsługujemy podmioty administracji samorządowej oraz procesy inwestycyjne w zakresie prawa administracyjnego. Reprezentujemy klientów przed organami administracji samorządowej i rządowej oraz NSA.

Prawo spółek handlowych
 

Udzielamy wszelkich porad na temat podstaw prawnych zakładania i organizacji spółek, rejestracji działalności gospodarczej, przepisów prawnych dotyczących specyfiki różnych typów spółek. Oferujemy porady prawne w kwestiach działalności zarządu, a także procedur związanych z łączeniem, przekształcaniem oraz likwidacją spółek i zapwniamy konsultacje prawne w zakresie innych zagadnień zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych.

Bieżąca obsługa prawna, porady prawne

Oferujemy fachowe porady na temat praw i obowiązków przedsiębiorców, udzielamy konsultacji w zakresie działalności gospodarczej w świetle prawa – na co dzień oraz w sytuacjach kryzysowych. Doradzamy m.in. w w kwestiach zasad prowadzenia działalności gospodarczej w świetle prawa unijnego, prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych.

Prawo karne, porady prawne
 

Udzielamy porad z zakresu problematyki prawa karnego, zarówno ofiarom przestępstwa jak i osobom, którym postawiono zarzut jego popełnienia, a także świadkom w procesach karnych. Nasi adwokaci zapewniają informacje na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, przebiegu postępowania karnego, praw i obowiązków oskarżonego, a także kosztów sądowych.

Prawo rodzinne i spadkowe, porady prawne

Nasi klienci mogą uzyskać wszelkie porady prawne na temat takich zagadnień jak zasady dziedziczenia, czy formy testamentu. Udzielamy też pomocy w dochodzeniu roszczeń spadkowych i prowadzimy konsultacje w zakresie przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Prowadzimy sprawy o: separację, rozwód, unieważnienie małżeństwa, pomagamy w sprawach o uzyskanie alimentów, ustalenie ojcostwa.

Prawo pracy
 

Nasza kancelaria udziela porad z zakresu prawa pracy, czasu pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń oraz BHP. Zajmujemy się takimi kwestiami jak rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę, sprawami wynagrodzeń za pracę i inne świadczenia.Zapewniamy porady prawne dla osób zatrudnionych w branży HR, pracowników działu kadr, pracodawców i pracowników.

Windykacja należności pieniężnych

Udzielamy porad z zakresu problematyki prawa karnego, zarówno ofiarom przestępstwa jak i osobom, którym postawiono zarzut jego popełnienia, a także świadkom w procesach karnych. Nasi adwokaci zapewniają informacje na temat odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia, przebiegu postępowania karnego, praw i obowiązków oskarżonego, a także kosztów sądowych.

Formularz kontaktowy

  Kancelaria
  w Kościanie

  Kancelaria
  w Poznaniu

  Social Media

  Sprawdź również nasz profil na Facebooku!